กิจกรรมการแข่งขัน Touch-Rugby สานสัมพันธ์ระหว่างทีมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา และทีม CICA

กิจกรรมการแข่งขัน Touch-Rugby สานสัมพันธ์ระหว่างทีมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา และทีม CICA

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ค. 2567

| 230 view

เมื่อบ่ายวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ได้ริเริ่มจัดการแข่งขันกีฬา Touch-Rugby ระหว่างทีมสถานเอกอัครราชทูตฯ (เสื้อสีเหลือง/น้ำเงิน) และทีม CICA (สำนักเลขาธิการกรอบการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย) ซึ่งนำโดยนาย Kairat Sarabay เลขาธิการฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ชัชวรรณฯ กล่าวแนะนำกีฬาดังกล่าว พาฝึกซ้อม แล้วทำหน้าที่เป็นกรรมการ ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยความชื่นมื่น อบอุ่น และสนุกสนานท่ามกลางสายฝนที่ตกบางช่วง นับเป็นการสานสัมพันธ์และสร้าง team-building ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับสำนักเลขาธิการฯ ได้อย่างดียิ่ง

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้ทำพิธีมอบเงินบริจาคจากรัฐบาลไทยจำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการฯ พร้อมกล่าวถึงความร่วมมือ/บทบาทไทยใน CICA และโครงการที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 หน้า โดย ดร.อรทัย ภูบุญลาภ กูนาซีลาน รองหัวหน้าสำนักงาน ซึ่งดูแลงานด้าน CICA จะนำผู้แทนของ CICA และสมาชิกบางประเทศเดินทางไปรับทราบประสบการณ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประเทศไทย ทั้งนี้ ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกกรอบการประชุมฯ ตั้งแต่ปี 2547 โดยนอกจากด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ไทยเป็นผู้ประสานงานหลักแล้ว ไทยยังมีบทบาทแข็งขันในการพัฒนา SMEs ในฐานะผู้ประสานงานร่วมด้วย

 

LINE_ALBUM_Touch_Rugby_with_CICA_26.05.2024_240527_1 442503   LINE_ALBUM_Touch_Rugby_with_CICA_26.05.2024_240527_5   442505   LINE_ALBUM_Touch_Rugby_with_CICA_26.05.2024_240527_4   LINE_ALBUM_Touch_Rugby_with_CICA_26.05.2024_240527_6   LINE_ALBUM_Touch_Rugby_with_CICA_26.05.2024_240527_3