สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 พ.ค. 2567

| 286 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเรือเอก ชัชวรรณ สาครสินธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสดุดีจอมราชา และลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

442824 442823