สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา จัดงาน “วันไทยในสาธารณรัฐคีร์กีซ”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา จัดงาน “วันไทยในสาธารณรัฐคีร์กีซ”

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 มิ.ย. 2567

| 200 view

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เรือเอกชัชวรรณ สาครสินธุ์ เอกอัครราชทูต ณ สาธารณรัฐคีร์กีซ ถิ่นพำนัก ณ กรุงอัสตานา ได้นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา เดินทางเยือนกรุงบิชเคก สาธารณรัฐคีร์กีซ เพื่อจัดงาน “วันไทยในสาธารณรัฐคีร์กีซ” ภายใต้โครงการขยายฐานความนิยมไทยในสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐคีร์กีซ โดยได้จัดงานฯ ที่มหาวิทยาลัย Kyrgyz State Technical University ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ (1) การเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “Perspectives to Enhance Bilateral Cooperation between Thailand and the Kyrgyz Republic (2) การจัดนิทรรศการเผยแพร่การท่องเที่ยวไทย และสินค้าอาหารไทยและวัตถุดิบประกอบอาหารไทย และสินค้าอื่น ๆ จากประเทศไทย และ (3) การเผยแพร่อาหารไทย ได้แก่ ต้มข่าไก่ ผัดไทยกุ้ง ขนมปังหน้ากุ้ง และน้ำสมุนไพรจากตะไคร้

งาน “วันไทยในสาธารณรัฐคีร์กีซ” ได้รับเสียงตอบรับเสียงอย่างล้นหลามจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Kyrgyz State Technical University ผู้บริหารหน่วยงานรัฐบาลของสาธารณรัฐคีร์กีซ คณะทูตานนุทูต ผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศ และเยาวชนชาวคีร์กีซที่เข้าร่วมงานกว่า 300 คน โดยตลอดเวลาที่จัดงานฯ สื่อมวลชนของสาธารณรัฐคีร์กีซได้เข้าร่วมทำข่าวและได้เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์และช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของสาธารณรัฐคีร์กีซ นับเป็นการเสริมสร้างฐานความนิยมไทยและการเพิ่มจำนวน Friends of Thailand โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐคีร์กีซซึ่งเป็น agent of change นอกจากนี้ โครงการฯ ยังเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในมิติสำคัญต่าง ๆ ในสาธารณรัฐคีร์กีซ โดยเฉพาะ Soft Power ของไทยในด้านอาหารและแฟชั่น โดยนักศึกษาสตรีของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมสวมใส่ชุดไทยภายในงานฯ ด้วย

 

420238 423147_0   423148_0   423149_0   423150_1   423151_0   423152_2   423154_0   423155_0_1   423156_0_1   423157_0_1   423158_0   423159_0   423160_0   423161_0_1   420238   423163_0   423164_0   423165_0   421134_0   421132_0   420998_0   423169_0   421135_0