สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกับประเทศเอเชียกลาง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกับประเทศเอเชียกลาง

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.ค. 2567

| 100 view

ระหว่างวันที่ 19 - 30 มิถุนายน 2567 เรือเอกชัชวรรณ สาครสินธุ์ เอกอัครราชทูต ได้มอบหมายให้ ดร. อรทัย ภูบุญลาภ กูนาซีลาน ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ นำคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจากกลุ่มประเทศเอเชียกลางและสำนักเลขาธิการการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (CICA) ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ Khabar ของรัฐบาลคาซัคสถาน และเยาวชนด้านการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคาซัคสถาน เดินทางเยือนพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพฯ เพื่อศึกษาดูงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่คำนึงเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการยึดโยงกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมบทบาทนำของไทยในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG ในกรอบความร่วมมือ CICA และกลุ่มประเทศเอเชียกลางของสถานเอกอัครราชทูตฯ

ในโอกาสดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเพื่อให้คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจากกลุ่มประเทศเอเชียกลางและสำนักงานเลขาธิการ CICA ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ Khabar และเยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคาซัคสถาน ได้นำเสนอข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของ กลุ่มประเทศเอเชียกลาง อาทิ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงานสีเขียว การปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการกระตุ้นจิตสำนึกในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ CICA และการดำเนินการต่าง ๆ ของ CICA เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศสมาชิกของ CICA ทั้ง 28 ประเทศ ซึ่งรวมถึงไทยที่เป็นผู้ประสานงานในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้มิติสิ่งแวดล้อมของมาตรการการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจของ CICA โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของไทย นักเรียนและนักศึกษาไทยที่สนใจภูมิภาคเอเชียกลาง ผู้บริหารบริษัทท่องเที่ยวของไทยที่ประสงค์ขยายความร่วมมือกับประเทศเอเชียเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาฯ กว่า 70 คน

 

431130_0 435499_0   435500_0   435501_0   435502_0   435503_0   435504_0   433187_0   435506_0   435510_0   433189_0   435511_0   435513_0   435514_0   435515_0   435516   433193   435518   435520   435519   435521   435522   435523   435524   435525   435526   435528_0   435529_0   435530_0   435531_0   435532_0   435533_0   435534_0   435535_0   435536_0   433969_0   433970_0   433974_0   433975_0   433973_0   433976_0   433977_0