สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา เข้าร่วมกิจกรรม CICA Bike Tour 2024 เพื่อร่วมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา เข้าร่วมกิจกรรม CICA Bike Tour 2024 เพื่อร่วมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 มิ.ย. 2567

| 224 view

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567 นางอรทัย ภูบุญลาภ กูนาซีลาน อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ได้เข้าร่วมกิจกรรม CICA Bike Tour 2024 ที่ภูมิภาค Burabay ของคาซัคสถาน จัดโดยสำนักงานเลขาธิการ CICA ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศคาซัคสถาน สถานทูตทาจิกิสถาน และสถานทูตอาเซอร์ไบจาน ในฐานะ Troika ประธาน CICA และองค์การสหประชาชาติในคาซัคสถาน โดยมีคณะทูตานุทูตต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในคาซัคสถาน ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศคาซัคสถาน และหน่วยงานท้องถิ่นประจำแคว้น Akmola เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน ทั้งนี้ กิจกรรม CICA Bike Tour 2024 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อฉลองวันจักรยานโลกวันที่ 3 มิถุนายน ทุกปี เพื่อรณรงค์ผลักดันให้ประชากรโลกหยุดพักการขับรถยนต์ รวมถึงรถจักรยานยนต์ แล้วหันมาใช้จักรยาน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

 

421936_0 421937_0   421938_0