วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,132 view

รายนามเอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตัน

1. นายชาญ จุลมนต์                    พ.ศ. 2556 - 2559

2. นายณัช ภิญโญวัฒนชีพ             พ.ศ. 2559 - 2561

3. นายรัศม์ ชาลีจันทร์                  พ.ศ. 2562 - 2563 

4. ร.อ. ชัชวรรณ สาครสินธุ์  ร.น.     พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน