วันที่นำเข้าข้อมูล 12 Feb 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 Jul 2022

Diplomatic Staff of the Royal Thai Embassy in Nur-Sultan

1. H.E. Lt. Chatchawan Sakornsin, RTN.  - Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 

2. Mr. Paradorn Rangsimaporn               - Minister Counsellor/Deputy Head of Mission

3. Mr. Wongsakorn Chaichana                - First Secretary/Head of Consular Section

4. Ms. Saifon Faijit                                - Third Secretary