วันที่นำเข้าข้อมูล 12 Feb 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 Nov 2022

| 2,073 view

List of Ambassadors of Thailand to the Republic of Kazakhstan

1. H.E. Mr. Charn Jullamon (2013-2016)

2. H.E. Mr. Nat Pinyowattanacheep (2016-2018)

3. H.E. Mr. Russ Jalichandra (2019-2020)

4. H.E. Lt. Chatchawan Sakornsin, RTN. (2021- present)