กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

Astana

 

Address

Royal Thai Embassy
Office Number 191 , 19th Floor
Kaskad Business Centre,
6/1 Kabanbay Batyr Avenue
Astana , Kazakhstan

Tel : +7 (7172) 926440
Fax: +7 (7172) 926422

Email : thaiembtse@mfa.go.th